kołysanka
konopielka, pieśń wiosenna, pieśń wielkanocna, pieśń męska
pieśń polna, żartobliwa