"Gdzie słyszysz śpiew, tam idź - tam dobre serca mają.
Źli ludzie, wierzaj mi - ci nigdy nie śpiewają"
Johann Wolfgang von Goethe